Ugostitelji

Uvođenje reciklaže u vaš ugostiteljski objekat ne samo da znači da pratite trend održivog ekološkog poslovanja, već i da ispunjavate vašu zakonsku obavezu.

Projekat obezbeđuje namenske kutije, džakove, postere, nalepnice tj. materijale koji pomažu da pokrenete reciklažu limenki u vašem prostoru.

Ugostiteljski objekti na teritoriji Beograda mogu ostvariti direktnu saradnju sa registrovanim operaterom,  kompanijom Ekoservis doo, koja preuzima limenke i izdaje dokument o kretanju otpada koji dokazuje da je vaš objekat predao metalnu ambalažu na reciklažu.

Ugostiteljski objekti koji se nalaze van Beograda, takođe se mogu uključiti u program, sve što je potrebno jeste da kontaktiraju komunalno preduzeće ili privatno preduzeće koje sakuplja limenke, a listu sakupljača/reciklera možete pronaći u delu naše prezentacije http://www.recan.org.rs/gde-reciklirati