Škole

Sve škole, fakulteti ili vrtići u Srbiji mogu se priključiti ovom programu koji se sastoji od distribucije obrazovnih materijala (brošura, postera, filmova...) ali i kutija i džakova za prikupljanje limenki. Ukoliko je potrebno, treneri programa LIMENKA po LIMENKA mogu u vašoj školi, fakultetu ili vrtiću da organizuju predavanje ili promociju projekta. Sve škole koje se priključe programu mogu da predaju prikupljene limenke lokalnim operaterima, ukoliko postoje u njihovoj blizini. Ukoliko škola nema mogućnosti da prikupljene limenke preda na reciklažu, progam će uz pomoć kompanije Eko Servis d.o.o organizovati preuzimanju limenki tokom decembr/januar i maj/jun tekuće školske godine. Recan Fondacija za reciklažu limenki za piće svake godine priprema nagrade za najuspešnije škole, a to je učestvovanje dva najbolja tj. najaktivnija učenika i jednog učitelja ili nastavnika/koordinatora programa u eko kampovima u zemlji sa mnogobrojnim ekološkim sadržajima (izleti, radionice i praktična nastava).