Reciklaža limenki

Aluminijumske limenke

Da li je zaista vredno sakupljati i reciklirati aluminijumske limenke?

Odgovor je vrlo jednostavan “Jeste”. To je potvrđeno različitim istraživanjima kao i sledećim činjenicama koje govore same za sebe.
• Aluminijumska limenka se može reciklirati beskonačan broj puta, a da ništa ne izgubi na kvaliteti. Korišćene aluminijumske limenke se mogu reciklirati u nove limenke ili u neke druge proizvode od visokokvalitetnog aluminijuma!
• Korišćen aluminijum je vredan resurs. To je takođe potkrepljeno činjenicom da se s aluminijumskim otpadom dnevno trguje na nekim većim metalnim berzama
• U poređenju s proizvodnjom novog aluminijuma, reciklaža aluminijuma rezultira s štednjom energije i do 95 %.
• Korišćen aluminijum treba vrlo malo energije za topljenje. Kada se on istopi, taj aluminijum je spreman da se koristi u daljnjoj proizvodnji novih produkata

Čelične limenke

• Čelična limenka može u potpunosti da se reciklira nebrojen broj puta, a da ništa ne izgubi na kvalitetu.
• Svaka tona reciklirane čelične ambalaže umanji količinu čvrstog otpada za 1.28 tonu, uštedi 40% vode i 85% potrebne energije za proizvodnju nove čelične ambalaže.
• Reciklaža čeličnih limenki umanjuje izduvne gasove za oko 86% i zagadenje voda za 76% .

Reciklaža limenki štedi prirodne resurse i ujedno smanjuje se količina primarnog otpada koji nastaje iz domaćinstava.

Nema sumnje da reciklaža limenki čini značajan doprinos zaštiti životne sredine i održivom razvoju

Besplatna Info linija o reciklaži limenki:

0800 255 255