O nama

slika

recan Fondacija za reciklažu limenki za piće je aktivna lokalno od 2005 godine i osnovana je kao neprofitna organizacija od strane Ball Packaging Europe, Beograd - Fabrike za proizvodnju limenki.

Cilj recan Fonda je da promoviše svest o značaju zaštite životne sredine, posebno među mlađom populacijom, da učvrsti svest o potrebi reciklaže limenki u razmišljanjima potrošača kao naučen i konačno uobičajen model ponašanja.

 

 

recan Fond deluje kroz:

•Edukaciju, s ciljem
-da reciklaža postane navika
-da se spreči bacanje
• Pružanje informacija o aspektima zaštite životne sredine u procesu proizvodnje i reciklaže limenki
• Saradnju s vlastima, školama, relevantnim institucijama i nevladinim organizacijama

Što recan pruža:

•Program besplatnog prikupljanja iskorišćenih limenki za piće u kancelarijama, poslovnim prostorima i ugostiteljskim objektima. Ovaj program omogućava besplatno dobijanje kutija, kesa i edukacionih letaka kao i mogućnost besplatnog odvoza u roku od 24 časa od poziva. Takođe tu je i mogućnost povezivanja sa ovlašćenim reciklerom u slučaju želje za otkupom prikupljenih količina. 

• Školski program „Limenke sakupljaj-okolinu sačuvaj” kao konstantan edukativni program koji se satoji od
-Edukacije, održavanje seminara u školama za nastavnike i zainteresovane đake, distribucije obrazovnih materijala, brošura, letaka, postera i drugih materijala.
-Akcije prikupljanja limenki. Škole koje pristupe programu dobijaju kartonske kutije za sakupljanje i kese za skladištenje korišćenih limenki za piće.
• Saradnja i podrška kampanjama i projektima koji promovišu reciklažu uopšte kao i reciklažu limenki
• Edukaciju i treninge vezane za reciklažu limenki
• Učešće na seminarima i događajima koji promovišu reciklažu