Primarna separacija otpada - pilot projekat u Vrtiću "Sunčica"

12.11.2015

Na osnovu poziva Udruženja "Hrabri čistač", učestvovaćemo u pilot akciji koja za cilj ima podizanja svesti o primarnoj separaciji i pravilnom upravljanju otpadom. Ova akcije će se održazti u Vrtiću "Sunčica".  Pored nas u ovoj akciji će učestvovati i firma Božić i sinovi d.o.o.

U akciji dani reciklaže skupljaće se sledeće vrste sirovina : limenke i električni i elektronski otpad . Po završetku promotivne akcije kutije za primarnu separaciju limenki će ostati u vrtiću i biće pražnjeni po potrebi . Prihod od otkupa ovih sirovina biće namenjen za potrebe vrtića.

Pravilno upravljanje otpadom je važna navika koja se stvara još od ranih dana u našim životima zbog toga smo se odlučili da ovu akciju započnemo od najmlađih sugrađana koji nisu u gužvi, imaju vremena i treba da žive u zradvoj sredini , zbog toga moramo da im pomognemo. Pilot akcija je planirana da se održi kroz promotivno edukativne aktivnosti koje će vršiti promoteri sa decom predškolskog uzrasta na temu zaštite životne sredine .

Plan i program bi ukratko ovako izgledao:

U četvrtak 12.11.2015 . godine u 10,00 održaće se radionica sa decom predškolskog
uzrasta na temu limenki i biće postavljen kutije za njihovu selekciju .

U petak 13. 11.2015 . godine u 11,00 održaće se radionica sa decom predškolskog uzrasta na temu korisne ponovne upotrebe električnih uređaja i taj dan roditelji će moći da ostave adrese za sakupljanje električnog i elektronskog otpada ili isti donesu u dvorište vrtića .