Poziv za Akciju u školama LIMENKA po LIMENKA za 2012/13. godinu

03.09.2012

Recan Fondacija za reciklažu limenki za piće sprovodi obrazovni program prikupljanja limenki u školama  kao konstantnu aktivnost od 2006 godine. Program se sastoji od dve komponente, a to su:

• Obrazovna komponenta - distribucija obrazovnog materijala koji se sastoji od materijala za nastavnike, dve brošure (za niže i više razrede osnovnih škola), letaka, postera i obrazovnog filma i održavanje predavanja o reciklaži limenki.
• Akcije za prikupljanje limenki - u okviru koje škole dobijaju sakupljačke kutije i džakove za odlaganje limenki.

Tokom školske godine 2011/12 godine imali smo priključenih 100 škola i obrazovnih institucija širom Srbije i prikupljeno je oko 4.5 tone limenki.
Osim što su zaradile dodatna sredstva prikupljanjem limenki, najuspešnije škole, one koje su prikupile najveće količine limenki, su nagrađivane, svake godine, boravkom najboljih učenika i učitelja/koordinatora programa u "Zelenim školama" tj. eko-kampovima. Ukupno 12 škola je nagrađeno učestvovanjem dva najbolja tj. najaktivnija učenika i jednog učitelja ili nastavnika/koordinatora programa u „eko kampu“, a za 2011/2012 godinu je odabran sedmodnevni boravak u Rendžerskom kampu Tara, s mnogobrojnim ekološkim sadržajima (izleti, radionice).
Cilj ovog programa jeste da se kroz obrazovanje ali i praktičnu reciklažu učvrsti svest o potrebi reciklaže limenki u razmišljanjima onih koji koriste limenku. 
Ukoliko želite da se priključite našoj akciji prikupljanja limenki, možete da se sasvim jednostavnom priključite popunjavanjem naše on line sign up aplikacije koja se nalazi na ovoj s stranici. Možete nas takođe kontaktirati na telefon: 011/2087 466   ili putem mail-a: jelena_kis@recan.org. Nakon pristupanja akciji, recan Fondacija će Vam putem kurirske službe dostaviti set koji se sastoji od obrazovnog materijala kao i kutija i džakova za prikupljanje i skladištenje limenki, koji su besplatni.

Ukoliko postoji mogućnost, recan Fondacija će Vas kontaktirati za održavanje predavanja o reciklaži limenki, naravno ukoliko postoji potreba s Vaše strane.

Škole koje uđu u program će biti obaveštene o uslovima i mogućnostima otkupa limenki. Naravno, sve škole koje prikupljaju limenke,  imaju potpunu slobodu da prikupljene limenke plasiraju ukoliko postoji otkup u blizini, no ukoliko škola nema mogućnost da nakupljene limenke preda na reciklažu - recan Fondacija će uz pomoć recan d.o.o kompanije pružiti podršku za otkup korišćenih limenki za piće tokom decembra 2012. godine i maja 2013. godine, a o uslovima i načinu otkupa  će škola biti obaveštena nakon popunjavanja registracionog formulara.

Uz poziv da nam se priključite u ekološkoj akciji prikupljanja limenki, želimo Vam uspešnu školsku 2012/2013 godinu.

Srdačan pozdrav,

Jelena Kiš
Menadžer
recan Fondaciju za  reciklažu limenki za piće