OBAVEŠTENJE o prikupljanju limenki za škole II polugodište 2013/14

09.05.2014

Ukoliko je Vaša škola uključena u programe reciklaže limenki „LIMENKA po LIMENKA“ koji recan Fondacija sprovodi kao konstantnu aktivnost  od 2006 godine, želimo da Vas obavestimo da su aktivnosti vezane za otkup i preradu iskorišćenih limenki za piće prenete sa kompanije recan d.o.o, sa kojom je recan Fondacija sarađivala,  na kompaniju Eko Servis d.o.o,  u oktobru 2013 godine i recan Fondacija u okviru svih svojih tekućih projekata sarađuje sa kompanijom Eko Servis d.o.o.

Kao i do sada, sve škole koje prikupljaju limenke imaju potpunu slobodu da prikupljene limenke daju na otkup kod reciklera u njihovoj blizini (listu reciklera možete pronaći na: http://www.recan.org.rs/gde-reciklirati) , a program LIMENKA po LIMENKA svakako nudi podršku za otkup iskorišćenih limenki za piće kroz saradnju sa kompanijom Eko Servis d.o.o.

Ukoliko želite da Vam program LIMENKA po LIMENKA pruži podršku prilikom predaje limenki na reciklažu, molimo Vas da popunite prijavu u prilogu ove poruke, a POPUNJENU PRIJAVU JE NEOPHODNO DOSTAVITI najkasnije do 19.05.2014, poštom, na sledeću adresu: recan Fondacija, Batajnički drum 21a, 11080 Beograd ili elektronskim putem na: jovan.vojinovic@ball.com ili na jelena_kis@recan.org .

Bilo bi poželjno da škole ne prijavljuju manje količine od 4 džaka, zbog optimizacije transporta, a da pomenute manje količine predaju lokalnim reciklerima čiji se popis nalazi na http://www.recan.org.rs/gde-reciklirati

Sva obaveštenja o otkupu i predaji iskorišćenih limenki za piće svi zainteresovani mogu dobiti u dispečer centru kompanije Eko servis (radno vreme dispečer centra je od 7-15 časova): 063 646 887  Ili na sledeću mail adresu office@ekoservis.co.rs

Kao i svake školske godine do sada, recan Fondacija nagrađuje desetak najuspešnijih škola, one koje su prikupile najveće količine limenki, boravkom najboljih učenika i učitelja/koordinatora programa u "Zelenim Školama" tj. eko-kampovima .  Ukoliko želite da se kandidujete za pomenutu nagradu, molim Vas da, ukoliko predajete sakupljene limenke lokalnim reciklerima ili kompaniji Eko Servis d.o.o, sačuvate dokumente o predaji otpada, u ovom slučaju limenki kako bi nam mogli na kraju školske godine prikazati rezultate.