NOVA ADRESA kancelarije recan Fondacije

05.11.2013

O B A V E Š T E N J E

Ovom prilikom želimo da Vas obavestimo o preseljenju kancelarija recan Fondacije za reciklažu limenki za piće, na dosadašnju adresu sedišta Fondacije.

 

NOVA ADRESA  na kojoj se nalaze kancelarije recan Fondacije  i kontakt telefoni su:

 

Recan Fondacija za reciklažu limenki za piće

Batajnički drum 21a

11080 Beograd

Tel. +381 11 3770 656, 3770 600

Fax. +381 3770 856

 

 

 

Svi ostali kontakti (mobilni telefoni, internet prezentacija, e-mail adresa), aktivnosti, projekti i programi recan Fondacije ostaju nepromenjeni.