Konkurs "Vreme u limenci"

14.04.2014

Želite li da uhvatite vreme, i to uz pomoć limenke? Solarografija meri kretanje sunca, čita vreme uz pomoć limenke kao kamere. Pozivamo vas da nam pošaljete svoje radove, a oni najistaknutiji će biti nagrađeni vrednim nagradama i izloženi na izložbi.

Solarografija je metod kojim se snima kretanje sunca u određenom vremenskom intervalu. Za to se koristi fotoaparat koji radi na principu “camera obscura”, a koju izrađujemo od limenke. Trag koji sunce ostavlja na snimku se zove ekliptika – zamišljeni krug na nebu po kojem se Sunce kreće, što je zapravo kretanje planete Zemlje. Osim što beležimo putanju Sunca, mi sa ovom metodom beležimo i vremenske prilike tokom perioda snimanja.

Organizator konkursa je Recan Fondacija za reciklažu limenki za piće, adresa Batajnički drum 21a, 11080 Beograd.

Konkurs će biti otvoren od 14.04.2014. godine u 17h do 10.09.2014. godine u 17h.

Svoje radove zainteresovani mogu poslati na adresu Batajnički drum 21a, 11080 Beograd, telefon 011/3770-656 i 011/3770-600, Recan Fondacija, ili na e-mail adresu jelena_kis@recan.org

Konkurs se održava u saradnji sa ReFoto Magazinom.

Prvih 30 prijavljenih učesnika konkursa, prijava se vrši slanjem maila, dobiće od Fondacije Recan na poklon solarografske fotoaparate, a učesnici mogu poslati svoje fotoaparate čiji će snimak biti razvijen od strane Fondacije Recan, a snimci poslati nazad.

Svi ostali  zainteresovani učesnici mogu preuzeti uputstvo za pravljenje solarografske kamere na http://www.recan.org.rs/system/files_force/materijali-za-reciklazu/pdf/solografijauputstvazaizradu.pdf?download=1 ili na sajtu ReFoto Magazina www.refoto.rs. Solarografski fotoaparati se vrlo jednostavno i brzo prave – potrebna je limenka, foto-papir, izolir traka, dobra volja i snimanje može da počne!

Svi učesnici konkursa mogu sami da razvijaju svoje solografske snimke, prema uputstvima koje ćemo objaviti na:

http://www.recan.org.rs/system/files_force/materijali-za-reciklazu/pdf/solografijauputstvazaizradu.pdf?download=1

a mogu i limenke/fotoaparate, nakon perioda snimanja, zatvoriti i poslati organizatoru konkursa najkasnije do 10.09.2014 u 17.00, a  snimak će biti razvijen od strane Fondacije Recan i u digitalnom obliku biti poslat nazad.

Prilokom slanja radova na konkurs svi obavezno treba da navedu sledeće podatke:

Ime i prezime autora

Kontakt autora

Period snimanja

Lokacija snimanja

Najbolje fotografije će Fondacija Recan koristiti za objavljivanje na planiranoj izložbi radova u drugoj polovini 2014. godine, kao i u druge promotivne svrhe. Uz fotoaparat, potrebno je poslati i propratno pismo koje govori o vašoj fotografiji – šta vas je inspirisalo za njeno nastajanje, ko vam je u tome pomogao, da li ste zajedno sa svojim prijateljima/roditeljima/partnerom se odlučili za njeno nastajanje kao i sve drugo što više može dočarati vašu jedinstvenu solarografsku priču! Takođe, pošaljite nam fotografije gde ste postavili limenku/fotografiju i kako  ste to uradili

U nastavku teksta Pravila opisan je način učešća na konkursu.

Uslovi za učestvovanje

Konkursom su obuhvaćeni solografski snimci koji su urađeni na teritoriji Republike Srbije u periodu trajanja konkursa.

Svi autori snimaka imaju jednaka prava učestvovanja na konkursu.

Uz fotoaparat spakovan u tvrdoj kutiji kako ne bi došlo do oštećenja snimka, potrebno je poslati i propratno pismo.

*Ukoliko pravo učešća imaju i maloletna lica, potrebno je uz fotoaparat poslati i propratno pismo i saglasnost roditelja.

Na konkursu nemaju pravo da učestvuju zaposleni u Fondaciji Recan ili u partnerskoj organizaciji ReFoto Magazina,  kao ni članovi njihovih porodica (bračni drug, rođena i usvojena deca, kao ni roditelji, braća niti sestre ukoliko žive u istom porodičnom domaćinstvu).

Poziv za učešće i pravila konkursa biće dostupna na sajtu Fondacije Recan tokom celog trajanja konkursa.

Učesnici mogu konkurisati samo jednim radom, učesnik konkursa mora imati iznad 18 godina, a ukoliko su učesnici maloletna deca potrebno je dostaviti saglasnost roditelja.  Učesnik konkursa se slaže da Recan Fondacija može koristiti njegov snimak za objavljivanje na izložbi i u druge svrhe.

Trajanje konkursa i nadzor

Konkurs će biti otvoren od 14.04.2014. godine u 17h do 10.09.2014. godine u 17h

Ime dobitnika nagrada u okviru konkursa "Solarografska fotografija", kao i pobednički radovi, biće postavljani na sajtovima www.recan.org.rs. 10.10.2014. godine u 17h.

Objavljene fotografije i propratna pisma moraju obavezno imati potpis autora

Proceduru regularnosti izbora najboljih radova će nadgledati žiri.

Žiri će činiti sledeći članovi:

  • Predstavnik Fondacije Recan, Jelena Kiš
  • Upravnik galerije SANU Dušan Otašević
  • rednik časopisa ReFoto, Milan Živković ili Izvršni urednik časopisa ReFoto Ivana Tomanović Urednica online izdanja časopisa Refoto, Milica Mrvić
  • Osnivač Festivala nauke Ana Jovanović

Žiri će izbor snimka uraditi na osnovu ukupnog pregleda poslatih snimaka.

Žiri će voditi računa o regularnosti izbora za najbolju objavljenu fotografiju i propratno pismo.

Članovi žirija će fotografije bodovati ocenama od 1 (jedan) do 5 (pet) poena, a na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Prikaz putanje sunca
  • Kompozicija  fotografije
  • Pejzaž – pozadina fotografije
  • Propratno pismo – vaša priča koja stoji iza solografske fotografij

Nagrade konkursa

Prva nagrada: Skener za uspešno buduće razvijanje solografskih snimaka

Druga nagrada: Učestvovanje jednoj od narednih foto-radionica koje organizuje ReFoto Magazin

Treća nagrada: Godišnja pretplata na časopis ReFoto

Troškove slanja nagrade snosi organizator.

Nagrade će biti predate pobedniku najkasnije 60 dana nakon proglašenja najbolje fotografije, odnosno isporučene na adresu dobitnika u dogovorenim vremenskim intervalima.

Odgovornost

Organizator ima pravo korišćenja objavljenih fotografija i propratnog pisma za potrebe promocije konkursa. Organizator se obavezuje da neće koristiti materijale u druge komercijalne svrhe, bez prethodne saglasnosti autora fotografije i propratnog pisma.

Organizator konkursa ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova koji se tiču vlasništva nad objavljenim fotografijama. Slanjem fotografije i pratećeg pisma kao prijavu na konkurs učesnik konkursa garantuje da je autor objavljenog sadržaja. Svi sporovi koji mogu nastati u vezi sa vlasničkim pravima nad objavljenim sadržajima nisu odgovornost organizatora.

Prava pobednika se ne mogu preneti na treće lice.

Učesnici, odnosno pobednici konkursa, nemaju pravo da zahtevaju nagradu u količini većoj ili različite vrste od onih koje je organizator naveo u pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

Medijska pokrivenost

Organizator može da objavi i koristi u elektronskom, štampanom, foto i video materijalu, a bez materijalne nadoknade objavljene fotografije i propratna pisma za potrebe konkursa.

Nakon dobijanja izričite pisane saglasnosti učesnika, organizator može da koristi lične informacije o učesniku i prenese ih drugim lokalnim kompanijama/pravnim licima/ udruženjima koji su na posredan i/ili neposredan način povezana sa organizacijom i sprovođenjem ovog konkursa, a kako bi bilo omogućeno učešće na konkursu.

Pobednik konkursa pristaje da učestvuje u javnim događajima koje organizator realizuje u vezi sa konkursom, uključujući davanje izjava za medije, pojavljivanje na televiziji, kao i korišćenje slika u medijskim izveštajima, oglašavanju konkursa, itd.

Objavljivanje pravila konkursa

Svi učesnici obavezni su da poštuju pravila konkursa. Pravila konkursa će biti objavljena na sajtovima www.recan.org.rs kao i sajtovima partnerskih organizacija.

Rešavanje sporova

Za rešavanje sporova između organizatora i učesnika konkursa biće nadležan sud u Beogradu.

Prekid konkursa

Konkurs može da bude prekinut samo u slučaju više sile iz razloga koje organizator ne može da spreči, niti da na njih utiče, a koji imaju uticaja na proces odvijanja konkursa, regularnost konkursa i mogućnost organizatora da dodeli nagrade na način predviđen ovim pravilima.