Aktiviranje INFO LINIJE

27.06.2014

Obaveštavamo Vas da u toku sledeće nedelje, INFO LINIJA koja nije bila u funkciji ponovo počinje sa radom.

Info linija će pružati osnovne informacije o uslovima otkupa kao i lokacijama za isporuku upotrebljenih limenki za piće. Poruke su nasnimljene bez mogućnosti razgovora sa operaterom.

Pozivi su besplatni, a linija otvorena 00-24.