Ko smo mi?

recan Fondacija za reciklažu limenki za piće je aktivna lokalno od 2005 godine i osnovana je kao neprofitna organizacija od strane Ball Packaging Europe, Beograd - Fabrike za proizvodnju limenki.

Cilj recan Fondacije je da promoviše svest o značaju zaštite životne sredine, posebno među mlađom populacijom, da učvrsti svest o potrebi reciklaže limenki u razmišljanjima potrošača kao naučen i konačno uobičajen model ponašanja.

recan Fond deluje kroz:

•Edukaciju, s ciljem
-da reciklaža postane navika
-da se spreči bacanje
• Pružanje informacija o aspektima zaštite životne sredine u procesu proizvodnje i reciklaže limenki
• Saradnju s vlastima, školama, relevantnim institucijama i nevladinim organizacijama

Podrška recan Fondu:

Evropska aluminijumska asocijacija, Grupa za pakovanja

Evropska aluminijumska asocijacija, Grupa za pakovanja (EAA)  podržava aktivnosti recan Fondacije od 2007 godine i značajan je parner recan Fondaciji, kako u podržavanju naših kampanja, projekata i obrazovnih programa, tako i kao podrška u razmeni informacija o reciklaži aluminijuma, sistemima prikupljanja aluminijumske ambalaže i tretmana aluminijumskih pakovanja uopšte.