Kancelarije

Ovaj projekat je efikasna i veoma vidljiva šema koja pokazuje zaposlenima, klijentima i dobavljačima da vaša organizacija vodi računa o zaštiti životne sredine. Limenka po limenka namenske kutije, džakovi, posteri, nalepnice... svi ti materijali pomažu da pokrenete reciklažu limenki u vašem prostoru, a obezbeđuje ih projekat. Kada se prijavite, već za nedelju dana možete početi sa prikupljanjem limenki.
Vaša kancelarija ili poslovni prostor može da odabere sakupljača/reciklera/komunalno preduzeće – registrovanog operatera, sa liste koja se nalazi na našoj internet stranici. Na području Beograda moguće je i direktno uspostavljanje kontakta sa kompanijom Eko Servis d.o.o , registrovanim operaterom.