REKREIRAJ RECIKLIRAJ Koš za čist Kop

15.03.2012

Nizom zajedničkih aktivnosti Riken (recan) fonda i Asocijacije „Sport za sve“ Srbije, koje se sprovode od 15. do 17. marta na Kopaoniku, otpočela je velika kampanja pod nazivom „Rekreiraj.Recikliraj“, čiji je glavni cilj povezivanje koncepta rekreativnog bavljenja sportom sa očuvanjem životne sredine i reciklažom.
U okviru kampanje, učesnici ovogodišnjeg Ski Festa biće edukovani o značaju reciklaže limenki i drugih materijala, a kao rezultat projekta biće uspostavljen i novi sistem organizovanog prikupljanja iskorišćenih limenki na Kopaoniku putem žičanih kontejnera, presa i kutija po hotelima.
Takođe će recan Fond i Asocijacija Sport za sve, 15.03.2012. odigrati posebnu košarku s limenkama  - „Koš za čist Kop“ . To je ekološka igra, ali i velika društveno-odgovorna akcija koja građanima približava važnost reciklaže uopšte, a posebno limenki. Takmičari će ubacivati limenke u tri metra visok “ekološki” koš i na taj način preneti poruke da limenke kao i sav ambalažni otpad treba ne trebaju da bacaju u prirodu već da im je mesto u procesu reciklaže.

Kampanju od 2008. godine sprovodi Recan Fond za povraćaj i reciklažu limenki i na taj način pomaže lokalnim samoupravama kao i turističkim lokacijama  u implementaciji programa primarne selekcije i povraćaja limenki. Cilj jeste da, dolaskom u gradove ili određene turističke lokacije i izvođenjem ove zanimljive ekološke igre, obratimo pažnju građana na postojeću infrastrukturu i mogućnosti učestvovanja građana u lancu reciklaže limenki.
Budi deo akcije! Ubaci u koš i sačuvaj Kop!