recan na Green Fest-u

13.11.2013
recan Fondacija će na predstojećem Festivalu ekološkog filma "Green Fest" koji se ove godine održava pod sloganom TRI BOJE ZELENO od 13-15 novembra 2013 godine u Domu omladine,  izložiti unikatnu haljina od limenki"LIMENKA po LIMENKA". Za izradu je kreatorki Tatjani Tatalović bilo potrebno oko 200 limenki i poklopaca, a haljina je prvi put predstavljena je na izložbi „Zakopčaj me selotejpom“ početkom 2013 godine.
Zanimljivo je da haljina izgleda kao da je načinjena od dukata, što je i bila osnovna ideja izložbe, da se istakne činjenica da je limenka i nakon upotrebe vredna sekundarna sirovina. 
Pored haljine, recan će u saradnji sa timom Solagro predstaviti projekat solarne sušare. Reč je o projektu koji se sastoji od kolektora toplotne solarne energije, napravljenom od aluminijumskih limenki i sušare za voće. Kolektor je sačinjen od limenki, koje su spojene silikonom, smeštenim u limeni okvir, koji je termoizolovan i zatvoren pleksiglasom. Na ovaj način se toplotna sunčeva energija generiše u aluminijumskim tunelima i dalje se transportuje u sušaru.
SOLAGRO TIM  je skupina mladih ljudi, inženjera poljoprivrede, koji su željom za znanjem i novinama, odlučili da naprave pomak u poljo-privredi, kao i u tehničkim dostignućima. Njihova ideja je bila da konstruišu sušaru koja će raditi na solarni pogon. Na taj način će se uštedeti velike količine električne energije, koja bi se inače iskoristila za ove svrhe.
Pored toga, recan će obezbediti materijale za prikupljanje limenki tokom festivala kao i ručnu presu za limenke.